+37069847843 info@hyalomax.lt Nemokamas pristatymas per LP express paštomatus perkant už 35 Eur ir daugiau.

Pirkimo grąžinimo taisyklės

 Šiomis taisyklėmis yra apibrėžiamos vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos.

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „PIRKĖJAS“) ir UAB „Dimedika“, į.k. 305048532, PVM kodas LT100013012613, reg. adresas Bajorų kel. 19-10, LT-08446 Vilnius (toliau – PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes PIRKĖJUI, įsigyjant prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje (toliau – e. parduotuvė arba www.hyalomax.lt).

1.2. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2013 m. gruodžio 19 d. Lietuvos respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XII-700 ir 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. Nr. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“

 

2. Vartojimo Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

 

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje.

 

3. Pirkėjo teisės

 

3.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.hiperfarma.lt šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su hyalomax.lt , pranešdamas apie tai PARDAVĖJUI raštu (elektroniniu paštu, nurodant aiškų pareiškimą atsisakyti Sutarties, pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį arba užpildant Sutarties atsisakymo formą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

Pirkėjas neturi teisės grąžinti šių prekių:

  • vaistinių preparatų;
  • kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
  • kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);
  • kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.

Norėdamas pasinaudoti teise grąžinti prekes, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi, vadovaujantis el. Parduotuvės taisyklėmis ir galiojančiais teisės aktais. 

 Sutarties nutraukti negalima, kai Sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

3.2.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

3.3. Taisyklių 3.3. punkte nurodytas sutarties terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

3.3.1. kai sudaroma Sutartis dėl paslaugų – nuo Sutarties sudarymo dienos;

3.3.2. kai sudaroma Sutartis, – nuo tos dienos, kurią PIRKĖJAS ar PIRKĖJO nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba;

3.3.2.1. Jei PIRKĖJAS vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią PIRKĖJAS (ar jo nurodytas asmuo), išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

3.3.2.2. Jei sudaroma Sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią PIRKĖJAS (ar jo nurodytas asmuo), išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

3.4. Taisyklių 3.3. punkte numatyta teise PIRKĖJAS gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.5. Jei PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą taip kaip nurodyta 3.2. punkte, PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI.

4. PIRKĖJAS įsipareigoja

 

4.1. PIRKĖJAS privalo priimti užsakytas ir apmokėtas prekes.

4.2. PIRKĖJAS privalo padengti išlaidas, susijusias su grąžinamos prekės  transportavimu, jeigu prekė grąžinama ne dėl pardavėjo kaltės: prekės pakuotė nepažeista, prekė  savo savybėmis atitinka nurodytą  hyalomax.lt.

4.3. PIRKĖJAS nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymo pagal 3.2. punką pateikimo PARDAVĖJUI dienos turi savomis lėšomis išsiųsti arba perduoti prekes PARDAVĖJUI arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

4.3. PIRKĖJAS įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą, privalo nedelsiant apie tai informuoti PARDAVĖJĄ – parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroniniu paštu.

4.4. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.5. Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas ir sumokėti 10 Eurų (Dešimties Eurų) baudą.

4.6. PIRKĖJAS, naudodamasis e. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

 

5. PARDAVĖJO teisės

 

5.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti www.hyaloamax.lt darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e. parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją.

5.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e. parduotuvės veiklą apie tai nepranešus PIRKĖJUI.

5.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas, jei jos išlaiko sąžiningos Sutarties sąlygas.

5.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jei PIRKĖJAS pasirinkęs naudotis internetinėmis bankininkystės sistemomis neapmoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas.

5.5. PARDAVĖJAS turi teisę negrąžinti PIRKĖJUI jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžinamos PARDAVĖJUI arba kol PIRKĖJAS pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos PARDAVĖJUI, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį PIRKĖJUI atsisakius Sutarties pareiga atsiimti prekes tenka PARDAVĖJUI.

 

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja

 

6.1. Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes nurodytu adresu Lietuvoje per 1-5 (vieną – penkias) darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos.

6.3. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. PARDAVĖJAS neįsipareigoja padengti PIRKĖJO banko taikomo komisinio mokesčio pinigų grąžinimui priimti.

6.4. PARDAVĖJAS, gavęs 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, per keturiolika dienų privalo priimti prekę ir grąžinti pirkėjui už daiktą sumokėtus pinigus.

6.5. PARDAVĖJAS iki sutarties sudarymo privalo naudojamomis ryšio priemonėmis pateikti PIRKĖJUI tinkamą informaciją, kurioje privalo būti nurodyta:

6.5.1. duomenys apie pardavėją (pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, buveinės adresas, tel. nr, el. pašto adresas);

6.5.2. daikto pagrindinės savybės;

6.5.3. pardavimo kaina;

6.5.4. daikto pristatymo kaina;

6.5.5. mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarka;

6.5.6. pirkėjo teisės atsisakyti Sutarties įgyvendinimo tvarka ir pavyzdinė sutarties atsisakymo forma;

6.5.7. adresas, kuriuo vartotojas gali pateikti skundus ir skundų nagrinėjimo tvarka;

6.5.8. prekės garantija pagal įstatymą.

 

7. Atsiskaitymas už prekes

 

7.1. Visos kainos nurodytos su PVM.

7.2. Kainose nėra įskaičiuotas pristatymo įkainis.

7.3. Atsiskaitymas už užsakytas prekes vykdomas per Paysera mokėjimo sistemą arba grynais pinigais sumokant juos pristatymo metu PARDAVĖJO įgaliotam kurjeriui arba atsiimant prekes PARDAVĖJO buveinėje

8. Prekių pristatymas

 

8.1. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas.

8.2. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai PIRKĖJO atsakomybė.

8.3. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

8.4. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei parašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga.

8.5. Prekių pristatymo įkainis Lietuvoje – 2,9 Eur

 

9. Prekių grąžinimas

 

9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

9.2. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako PIRKĖJAS. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, PARDAVĖJAS ar PARDAVĖJO atstovas nepriima prekės grąžinimui.

9.3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.

9.4. Prekes grąžina PIRKĖJAS savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

9.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę sumokėtus pinigus.

9.6. Grąžinamas prekes PIRKĖJAS turi siųsti adresu UAB „Dimedika“ Laimos g. 6, LT-08402 Vilnius, Lietuva, prieš tai informavęs PARDAVĖJĄ skiltyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais. 

 

10. Atsakomybė

 

10.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.hyalomax.lt.

10.3. PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius

 

11. Informacijos siuntimas

 

11.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroniniu paštu

 

12. Baigiamosios nuostatos

 

12.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.LT100013012613